cyrus CD přehrávače. Proč jsou tak nepřekonatelné?

Cyrus CD přehrávače. Proč jsou tak nepřekonatelné?

Servo Evolution

Servo Evolution – první standardní audiofilní platforma pro CD. Zatímco téměř každý druhý CD přehrávač používá standardní off-the-shelf disk čtecí platformu, Cyrus šel vlastní cestou čtecí technologie a vytvořil tak unikátní
čtecí technologii Servo Evolution.
Hlavní výhodou technologie Cyrus Servo Evolution je schopnost najednou načíst mnohem více dat z CD disku, což se ukázalo jako nesporným přínosem ve kvalitě transportovaných dat, než se než se spoléhat na čtení a následné opravení chyb a doplnění chybějících mezer v datech.
Tento systém dodává AD převodníku až o 20% více informací než konvenční konstrukce a tím vysvětluje jednoznačně vyšší rozlišení všech CD přehrávačů Cyrus v porovnání s konkurenčním CD playery.
Všechny naše CD přehrávače používají naši třetí generaci servo firmware, který poskytuje slyšitelné zlepšení všech CD.

Přesvědčte se sami

Výhody Servo Evolution:

• Transportuje více dat z disku, než konvenční systémy čtecího zařízení.
• Až 5 krát méně chyb v datovém přenosu.
• Čte více dat „hned napoprvé“, než jakýkoli jiný systém CD
• Systém méně závislý na opravách chyb
• Nižší hluk
• Vylepšená přesnost optické kontroly

Standardní mechanika CD-ROM je optimalizována pro vyhledávání vysokorychlostního přenosu dat. To není nejlepší nástroj pro čtení zvukového disku CD ve vysokém rozlišení. Ostatní proprietární disky jsou obvykle nízké ceny a zahrnuje konstrukci s nevyhnutelnými kompromisy v počáteční fázi načítaní dat. Za účelem dosažení dokonalé zvukové replikace to prostě nestačí. Transportované data běžné mechaniky nemůžeme použít ke krmení referenčního DA převodníku. Tím nelze dosáhnout nekompromisního výsledku ve zvukovém výkonu.

Cyrus vyvinul hardware a firmware Servo Evolution, aby se pokusil vyřešit problém ztracených dat

Od začátku je špatně chápáno, že načítání dat z CD je pouze načítání digitálního signálu a proto je počáteční fáze čtení vždy perfektní. Laserové světlo se odráží od povrchu CD a převádí se na elektrický signál, který je ve skutečnosti analogovým signálem. Kvalita tohoto analogového signálu je přímo odvislá na počtu chyb v průběhu dalšího procesu digitalizace. Dobrý analogový světelný signál je zcela závislý na schopnosti servo systémů mít pod kontrolou zaostření laserového světelného bodu, umožňujícího plynulé sledování údajů vypálených na CD disku. Cyrus navržený systém, na rozdíl od servosystémů off-the-shelf používaných téměř v každé jednotce konkurenčního výrobce, je optimalizován pro načítání zvukových dat – a důkaz je ve zvuku.

Přesvědčte se sami. Při hodnocení našich CD přehrávačů se ujistěte, že používáte originální CD a nikoli kopii originálů (CD-R), neboť většina CD vypalovaček znehodnotí výhody poskytující naší SE technologií. Ne všechny CD vypalovačky udělají vždy dobrou práci při vytváření kopie z původního disku a je potom škoda snížit schopnosti vysoce jemné techniky, která dělá naši CD přehrávače zvukově tak cennými, tím, že je nakrmíte od začátku sníženým počtem informací.
Cyrus vyvinul hardware a firmware Servo Evolution, aby se pokusil vyřešit problém ztracených dat v případě transportování dat k AD převodníku.

Problém OEM mechanik

Výrobci Hi-Fi obecně nemají hluboké zkušenosti zaměřené na servo firmware a především nemají dostatečný rozpočet, který by jim dovolil použít něco jiného než off-the-police (OEM) CD-ROM „kity“ vyvinuté pro sériovou výrobu (CD s nakladačem, laser, sáňkařský mechanismus a firmware řídící tuto sadu dílů). Konstrukce mechanických součástí, která by měla spolehlivě pracovat v hi-fi prostředí je mnohem složitější a sofistikovanější a z tohoto důvodu je její vývoj opravdu finančně nákladný.

OEM znamená ekonomické sady, které byly vyvinuty pro největší odběratele, jako je především automobilový sektor. Vzhledem k tomu, že diskové jednotky obsahují malé, složité a sériově vyráběné díly, je sofistikovaný firmware velice důležitý. Ještě problematičtější je, že koncernoví zákazníci potřebují firmwarové řešení pro situace, kdy například auto po průjezdu výmolem potřebuje dosáhnout svislého zrychlení ! tento firmware je dostupný u všech OEM mechanik, které již od samého začátku představují degradaci schopností poskytovat maximální informace k dalšímu zpracování.
toto řešení není ideální pro vysoké standardy standardy audio aplikací, kde se klade velký důraz na kvalitu s vysokým rozlišením, který chcete poslouchat ve svém pokoji. Nicméně komerčně to funguje pro mnoho masových tržních aplikací. Takové řešení se dá akceptovat pro aplikace určené pro masový trh, ale nikoliv pro

Cyrus High End komponenty

Pro srovnání, High end hi-fi je velmi malý trh co se objemu týče a proto není atraktivní pro velké výrobce čtecích mechanik nabídnout speciální systém pro tento úzký okruh zákazníků. Proto šel Cyrus svou vlastní cestou vývoje unikatní čtecí jednotky, která je schopná načítat data napoprvé a pracovat bez mezer a zbytečných oprav.

hi-fi designéři se pokusili zlepšit výkon tím, že se zaměřili na schopnosti post-serva, protože jejich kvalita dat je stanovena podle potřeb masový trhu. Cyrus byl motivován vyvinout Servo Evolution, protože jsme věřili, že získat data s větší přesností je jediným ideálním řešením k dobrému zvuku, na rozdíl od pokusu opravit chyby retrospektivně. Protože máme méně chyb, data máme načtena „hned napoprvé“ a proto potřeba korekce chyb je minimální. To znamená, že celý systém je klidnější s mnohem menším rušením motorických částí.
Samozřejmě, že výsledný zvuk není odrazem špičkového čtení dat, ale také díky minimalizaci elektrického napájení motorických částí není převodník negativně ovlivněn nežádoucím rušením. Je také důležité rozlišovat mezi těmi výrobci, kteří prodávají „speciální“ ukládání do vyrovnávací paměti nebo korekčním systémem.

Předchozí příspěvek
vše co potřebujete vědět o společnosti Cyrus Audio ltd
Následující příspěvek
Cyrus CDi – neporazitelný CD player WhatHi-Fi 2020