HEAR IT?

KLE audio konektory

KL (Keith Louis Eichmann), již od roku 1998, byl doslova posedlý chtěním ovládnout elektrony v přenosu signálu a smyslem pro zvukovou čistotou, muzikálnost a vášní pro vysoce výkonné audio. Výsledkem byl RCA konektor Eichmann. KLE se dále soustředil na své projekty se závazkem nejen zachovat stávající elektrony, ale především zvýšit jejich tok. Zvukové výsledky na základě uplatňení jeho teorií byly průlomové. Revoluční myšlenky představovaly posun v designu konektoru, posilované zvyšováním kritérií pro dosažení nejvyššího zvukového výkonu.

Australská inovace

Keith Louis Eichmann Innovations ™, KLEInnovations ™, Klei ™, KLE Innovations ™, Klei (Eichmann) ™ založil KL (Keith Louis Eichmann) společně s Patricií Eichmann s cílem poskytnout audio systémům nejvyšší kvalitu přenosu signálu a tím současně poskytnout dokonalý zážitek z poslechu všech audio systémů. 

KLEi filozofie

Přesunout všechny elektrony z bodu A do bodu B s minimalizací periferních účinků a udržet je v přesné podobě po celou dobu jejich přechodu z jedné složky do druhé. Jedná se o jednoduchý design a cíl Keith Louis Eichmanna (aka KL) a jeho vysoce výkonných KLE konektorů. Nejznámějším přínosem je zvukově vysoce výkonný design konektoru. Je účelný a udržuje přesné hodnoty mezi návratem signálu a signálem procházejícího vodičem se všemi výhodami pro průtok signálu - to je podstatou KL Eichmann Ratio.

Nová revoluce KLE (Keith Louis Eichmann)

Harmony Phono / RCA konektor, je výsledkem nového revolučního přístupu KLE (Keith Louis Eichmann). Již předchozí Bullet RCA konektor byl revolučním konektorem a na něm dnes stojí nově přepracované konektrory KLE, poskytující dokonalejší přenos signálu a tím lepší zvukové vlastnosti. Jedná se o velkoobchodní přehodnocení něčeho tak základního, jako úctyhodný Phono / RCA konekotr. RCA konektor byl navržen před více než šedesáti lety jako Radio Corporation of America (RCA).

Cíle KLE je zlepšení RCA konektoru: zlepšení vodivosti, lepší signálové integrity, vyšší rozlišení a lepší připojení. Tyto cíle jsou důležité a významné v kritických oblastech přenosu elektronu, jeho průtoku a integrity signálu pro zvukový výkon s vysokým rozlišením a vyžaduje velkou pozornost ve všech oblastech konstrukce a designu konektoru. 

V každém návrhu výrobku se snažíme o inovaci, která dosahuje lepšího zvukového výkonu. Mezi základní oblasti designu konektoru, které jsou pro nás směrodatné, patří:

 • Geometrie / materiály / hmotnost - Signal a jeho ukostření. Architektura KLE zajišťuje optimální hmotnost kovů a použitého dielektrika, které  účinně zabráňuje skin efektu, udržuje strukturální pevnost a spolehlivost. Minimalizuje reaktivní EF a EMF účinky. Ovládnutí těchto vlivů zajišťuje úplnou kontrolu frekvenčního rozsahu signálu. Harmonické kmitočty jsou převedeny v plném rozsahu a tím je zajištěno, že posluchač má kompletní, plnou, detailní a vše zahrnující hudební prezentaci.
 • Kovy - KLEi naplňujeme poznatky získané v jiných konstrukčních odvětvích a nepracujeme s kovy, které mají menší vodivost než měď nebo stříbro.
 • Vodivost kovů v % IACS (IACS - Mezinárodní žíhané měděné Standard)
  • Stříbro -> 105%
  • Měď -> 101%
  • Stříbro (s dlouhým vláknem - 92,5% ~ 96%
  • Telurium měď - 90% ~ 95%
  • Galvanické zlato – 65 ~ 75%
  • Hliník - 60 ~ 65%
  • Bronz - 15 ~ 48%
  • Berylium (nízký / vysoký obsah mědi) - 17% ~ 43%
  • Rhodium - 35% ~ 38%
  • Mosaz (nízký / vysoký obsah mědi) - 25% ~ 37%
  • Wolfram - 31%
  • Nikl - 24%
  • Palladium - 16%
  • Platinum - 16%
  • Tin - 15%

Všechny tyto základní prvky jsou důležité pro kontrolu vodivosti, odporu, indukce, kapacity a minimalizace EMF (elektromagnetické záření), EMI (Electromagnetické rušení) a RFI (Radio frekvenčního rušení). 

KLEi znalosti, zdroje a spolupráce s uznávanými průmyslovými lídry, zaručují vysoký výkon a kvalitu KLEi produktů. Naše výroba a KNOW HOW je založeno na silné rovnováze mezi teorií, praxí, designem kostrukce, inženýrstvím a mnoha hodin testování a poslechu.

Definice úspěchu! Signál, kerý je přenášen přes konektory a vodič, zůstává během své cesty beze změny....

Šíření ektrických vln.

Všechny vlny, zda zvukové, elektrické nebo jiného půvpdu, reagují podobným způsobem.

Příklad uvidíme v situaci kdy na hladinu vody ve vaně dopadne předmět. Vidíme vlny, které zůstávají beze změny, dokud nenarazí na překážku. Když vlna dosáhne okraje vany, některé vlny jsou absorbovány a některé z nich se odrazí zpět. Chování vlny se liší v závyslosti na materiálu ve kterém se pohybují. 

Totéž se děje s elektrickými vlnami (signálem) ve vodiči, pokud narazí na překážku. Klei Harmony®Plugs konektory pracují v jedné přímce s drátem. Kostra v konektoru je pin namísto masivního prstenu. Piny jsou vždy vyrobeny z čisté mědi, stříbra, nebo vysoce čistého stříbra, jako je samotný vodič, ke kterému je připojen. Mosaz, která má vodivost pouze 28% IACS, a tellurium měď, která má vodivost <96% IACS, se nepoužívá. Mechanicky, elektricky a chemicky se Harmony®Plug konektor chová jako pokračování signálového vodiče a je téměř přímým zapojením. Avšak s přidanou výhodou zapojení kostry konektoru je propojení ještě lepší, než kdyby jste napevno zapojily drátem Váš přístroj k druhému přístroji.

Proč byste měli chtít používat velký konektor s vyrobeného z velkého množství materiálu o nízké vodivosti jako je mosaz, nebo berilium měď či tellurium měď?

Po mnoho měsícu jsme prováděli mnoho testů na široké škále zařízení a zjistili jsme, že produkty KLEI byly mechanicky i elektronicky kompatibilní s téměř všemi RCA. Během testování jsme kombinovali high-end propojovací kabely a reprokabely, k výběru RCA konektorů (Klei Harmony®Plugs na měď, měď / stříbro, stříbro, včetně jiných značek). Cenové rozpětí testovaných konektorů různých značek se pohybovalo od $ 1,50 do $ 75,00 (a vyšší).

Výsledky byly vždy stejné. Produkty KLEi připojené k některému z kabelů, získá vždy vynikající výkon. Keith Louis Eichmann (KL) byl první, který vymyslel design nového RCA.  Kl filozofie usiluje o zachování vyváženého toku elektronů a Harmony®Plugs předává elektrony tím nejefektivnějším způsobem.

Filozofie spočívá v úvaze na úrovni elektronu. Navrhnout metodu pro přenos a zvýšení toku elektronů. Nicméně, důkaz je vždy v poslechu a to je místo, kde jsme přesvědčeni, že KL filozofie je správná. Pravdou je, když jsme poprvé poslouchali prototyp Harmony Plug, byli jsme ohromeni mnoštsvím detailů, dynamiky a transparentnosi, která v případě použití standardních RCA konektorů, byla zcela ukryta. 

Cílem KLE bylo vždy použít spíše "optimální" než "minimální či maximální " množství kovu. To znamená, že správná hmotnost a tloušťka materiálu je pro podporu toku proudu zásadní, ale musí být zachována minimalizace skin efektu.

Ve většině provedení standardních RCA konektorů, musí elektrony cestovat přes velké množství kovu, v mnoha případech přes slabě vodivou mosaz. Během tohoto procesu jsou elektrony ovlivněny v negativním smyslu. Pro optimální tok elektronů, požadujeme optimální hmotnost a tloušťku kovu, tj vzorec KL - signál / kostra.

V průběhu let byly audiofilové ovlivnění myšlenkou že kvalita konektoru je podmíněna velikostí a sílou zlacení - čím větší, tím lepší. Pokud však lidé slyší Harmony®Plug konektor, slyší jejich kabely v novém světle, a uvědomí si, že "optimální" hmota je možná lepší filozofie dle vzorce KL tj Signál / kostra, než maximální hmota a disbalance mezi signálem a zemí. 

Testování a srovnání hraje v tomto procesu velkou roli a pomáhá při pochopení toho, jak různé tvary a tloušťky kovového těla konektoru mají vliv na kvalitu zvuku. Problematika konektorů, které mají vliv na zvuk je nová hranice zvuku. Většina lidí, včetně výrobců, nikdy nijak zvlášť intenzivně neposlouchali konektory. Všichni se shodneme na kondenzátorech, odporech, tranzistorech, elektronkách a jejich rozdílných zvukových vlastnostech. Stejně tak bychom neměli přehlížet důležitost konektorů.

Většina standardfních konektorů ovlivňují zvuk ve smyslu detailů, přidaného zabarvení a hlasitosti zvuku. Velké konektory mají tendenci mít nafouklý, pomalý bas s citelným zabarvenými okraji pásem, které zasahují až do středů. Jejich zvuk je zastřený a přetížený s omezenou separací informací a zvukového obrazu a vlastnostmi ve kterých hudba postrádá vzrušení. Některé konektory zní tence, příliš světle a ploše s nedostatkem basu.

V porovnání s KLE konektory je zvuk čistý, transparentní a otevřený, s množstvím detailů. Informace jsou od sebe odděleny a umístěny v trojrozměrné zvukové scéně.  Zastavení a spuštění informací je přesnější, což vede k poutavé a vzrušující reprodukci.

Při vývoji našich konektorů, jsme se rozhodli navrhnout konstrukci Harmony®Plug konektroru, jenž nahradí standardní RCA zemnicí prstencovou objímku za jednobvodový zemnící pin, který umožňuje jednobodové zapojení kontaktu s boční stěnou RCA zásuvky. Tato konstrukce okamžitě eliminuje zkreslení signálu. 

současně klademe velký důraz na vodivost materiálu. Většina spojek je vyrobena z mosazi, vzhledem k nízké ceně a snadnému obrábění. Mosaz nabízí okolo 28% vodivosti oproti 100% IACS změdi. Výrobci kabelů a audiophilové jsou velmi hrdí na použití vysoce vodivého vodiče svého kabelu, přesto zakončují kabely kusem bezcené nízkovodivé mosazi. KLEi konektory používají buď čistou měd (jehož vodivost> 101% IACS), čistá měď / stříbro (jehož vodivost> 106% IACS), nebo vysoce čistého stříbra (jehož vodivost> 106% IACS). Podotýkame účinnost vzorce KL ve spojení  Signalní větve a kostry. Tím je dosaženo excelentní zvukové kvality oproti jiným konektorům z jiných materiálů.  

Určité množství tlaku, aniž by bylo přehnané, zajišťuje bezpečný kontakt mezi vodivými prvky, To zabraňuje kapacitním problémům. Harmony®Plug je konektor, který se snadno nasazuje a snadno se vyjímá. KLEi zvolili vynikající inženýrský polymer, který vykazuje vynikající dielektrické vlastnosti s vysokou odolností vůči vysokým teplotám.

Audio od nás funguje

Dlouholeté zkušenosti, vlastní vývoj, inovativní a topologické řešení účinně posouvají výrobky Orchestra Instruments do jiné dimenze...

Zvykněte si na kvalitu

Nepřistupujeme na kompromisy! Nejlepší součástky, nejkratší signálové cesty, vysoká stabilita, maximální pojetí zpracování a designu...

Spolehněte se

Orchestra Instruments...emoce a zážitky z poslechu hudby po celý život. Každý výrobek je postaven s doživotní garancí nejlepšího zvuku...

Potřebujete informace, nebo individuální audio řešení?

Orchestra Instruments

ORCHESTRA Instruments s.r.o.
Zingaliacoustics Audio studio

Masarykovo náměstí 93
753 01 Hranice

T: 739 021 027
E: info@zingaliacoustics.cz

Buďte ve spojení

Návštěva studia?

Přijeďte do našeho studia k poslechu vybraných komponent!
Nezapomeňte, že se zároveň seznámíte se špičkovými reprosoustavami Zingali...